GARANTİ KOŞULLARI


GENEL KOŞULLAR

Vialore garanti şartları ve verilen ek garantiler T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce belirlenen garanti şartlarına ilave olarak sunulmuş olup, hiçbir şekilde yasalardan doğan tüketici haklarını etkilemez. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir. Garantinin geçerli olması için ürünün montaj kılavuzuna uygun şekilde monte edilmesi gerekmektedir. Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan koşullara aykırı ve olağan dışı kullanılmasından, doğal yıpranmalar ve kullanım hatalarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

Garanti süresi satış belgesi üzerindeki malın teslim tarihinden itibaren geçerlidir. Ürünle birlikte tarafınıza ulaştırılan, ürün faturası garanti belgesi yerine geçmektedir.

 • Garanti süresi ürünün müşteriye sorunsuz teslim edildiği tarihte başlar.
 • Garanti kapsamında değiştirilen ürün ve yedek parçanın garanti süresi, satılan ürünün garanti süresi ile sınırlıdır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalanlar

 • Kullanım kılavuzu ve tanıtımlarda yer alan şartlara ve ürün etiketlerinde yer alan uyarılara aykırı kullanım sebebi meydana gelen hasarlar,
 • İşbu garanti belgesinde ürünün garanti kapsamı dışında bırakılacağı belirtilen haller,
 • Yetkili satıcı tarafından ürün tüketiciye teslim edildikten sonra, tüketici tarafından yapılan nakliye ve taşımalarda meydana gelen hasarlar

GARANTİ KAPSAMI

 • Ürünlerin kullanım kılavuzuna, tanıtımlarına ve üzerindeki etiketler belirtilen uyarılara uygun olarak kullanılmayan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda garanti, onarım/ tamir ile sınırlıdır. Emredici yasal düzenlemelerde başkaca bir hüküm öngörülmüş olmadıkça, bedel iadesi ve değişim yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Limitli garanti kapsamı içindeki haller ücretsiz işlem kapsamı dışındadır.
 • Garanti kapsamı dışında kalan servis hizmetleri için yapacağınız ödemeler karşılığında lütfen fatura alınız.
 • Garanti kapsamında ücretsiz işlem yapılabilmesi için ürünün onaylı garanti belgesi ya da faturası yetkili servise ibraz edilmelidir.

Bu sepele garanti kapsamı dahilinde sadece, onarılması/değiştirilmesi gereken kısımda işlem yapılmaktadır.

TÜKETİCİNİN YASAL HAKLARI

 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 • Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuatın belirlediği koşul ve şartlarda, yasanın 11’inci maddesinde yer alan;
 • Sözleşmeden dönme,
 • Satış bedelinden indirim isteme,
 • Ücretsiz onarılmasını isteme,
 • Satılan malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üreticiye veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

 • Sözleşmeden dönme ve bedel iadesi isteme ya da satış bedeli üstünden indirim gibi talepler; ürünün üretici şirketten alınmamış olması halinde üretici şirkete yöneltilemez.
 • Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketiciye karşı sorumlu oldukları hakların kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 • Malın arızasının 20 iş günü içinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 • Malın kullanım kılavuzunda, tanıtımlarında ve ürün etiketlerinde yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Ürünün ayıplı çıkması hali hariç olmak üzere, tüketicinin satın almış olduğu ürünün iadesi, sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığı takdirde, satıcı veya üreticinin ürünü iade alma, değişim yapma yükümlülüğü yoktur.