KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 1. Aydınlatma Metni Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu

 

Saray Gümüşoluk Mah. Gümüşoluk Kümeevler No: 263 A-B 06145 Pursaklar ÇUBUK ANKARA” adresinde kaim “İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi” (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup, Şirket olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması önceliğimizdir. 6698 sayılı kanunun 22. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yayınlanan “Aydınlatma yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanan işbu Aydınlatma metni uyarınca müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesi faaliyeti hakkında aydınlatılmasını ve aşağıda sayılı hususular yönünden açık rızalarının alınmasını amaçlamaktadır.

 

 1. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Toplanması

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, İşbir Sünger Sanayi A.Ş. ve şirketimize ait olan www.viscomarket.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz ile aşağıda sayılanlar ve bunlara eklenebilecek kanallar vasıtasıyla, müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunabilmek adına Kişisel Verileriniz hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilinecek ve sınıflandırıla bilinecektir. Otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı, elektronik veya Sosyal medya (Whatsapp, Instagram, Facebook, YouTube vb.) platformlarından İşbir Sünger Sanayi A.Ş.’ye ait www.viscomarket.com uzantılı internet sitesinde, kendi rızanız ile paylaşmanız şeklinde toplamakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metnin 2. ve 3. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

www.viscomarket.com, web sitesinden alışveriş yapabilmeniz için bir kısım kişisel bilgileriniz (isim, adres, telefon, e-posta bilgileriniz, vb.) sizlerden talep etmektedir. İlgili kişisel verileriniz sitemize doğrudan üye olarak üyelik işlemi yolu ile, çağrı merkezimizi arayarak telefonla görüşme yolu ile veya sitemizde bulunan sosyal medya hesabınız üzerinden sitemize giriş yolu ile toplanabilir. Siteye girişinizi sosyal medya hesabınızı kullanarak gerçekleştirmeniz halinde, ilgili sosyal medya kuruluşu tarafından size açıklanacak kişisel verileriniz, yine ilgili sosyal medya kuruluşu (Örn. www.facebook.com, www.instagram.com...vb.) tarafından, www.viscomarket.com’ye aktarılabilmektedir. Sosyal medya hesabı, mail hesapları, vb. platformlardaki mevcut üyelikler www.viscomarket.com’ye giriş yapılması halinde, internet sayfasındaki üyelik isteminde yer alan bilgiler haricinde, ilgili sosyal medya kuruluşu tarafından ayrıca doğum tarihi, cinsiyet ve arkadaş listesi vb. veriler de ilgili sosyal medya kuruluşu tarafından www.viscomarket.com ile paylaşılabilir.

 

 1. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Yukarıda açıklanan şekillerde toplanacak olan kişisel veriler, İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi ve bu şirkete ait www.viscomarket.com uzantılı internet sitesi tarafından aşağıda sayılı amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;

 

 • viscomarket.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı talep ve/veya şikâyetlerinin takibi ve sonuçlandırılması, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi;

 

 • viscomarket.com ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması amacıyla; www.viscomarket.com denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, www.viscomarket.com faaliyetlerinin işin gereklerine ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi, www.viscomarket.com operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi www.viscomarket.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve kontrolü, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, sigorta işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, vergi işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, lojistik ve depolama faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, üretim, tedarik ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi;

 

 • viscomarket.com’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında; Lojistik Depolama, Sipariş, Ürün Tedariki, Reklam Verme faaliyetleri ile iş ortakları, çalışanlar ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme faaliyetleri kapsamında işlenmektedir.

 

Bununla birlikte, kişisel bilgileriniz, siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilgilinizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, üçüncü şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, www.viscomarket.com’den aldığınız ürün veya hizmet sırasında satın aldığınız ürün veya hizmet ödemesinin tahsili, ürünün gönderilmesi, işlem güvenliği, aramızda kurulan hukuki ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, pazarlama, reklam, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında, müşteri profil ve davranış sınıflandırmalarında, müşteri memnuniyet şikayetlerinin değerlendirilmesi ve analiz faaliyetleri, hedefleme, strateji ve verimlilik çalışmalarının yapılması, sosyal medya, arama motorları vb. farklı kanallarda pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilere genel ve özel nitelikte teklifler, ürünler ve hizmetler sunulması ve bu kapsamda çağrı merkezinin hizmetlerinden faydalanılması, müşteri ile yapılan telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacı ve işbu metinde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

 

İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi ve bu şirkete ait www.viscomarket.com uzantılı internet sitesi tarafından yukarıda sayılı hususlarda işlenmek üzere toplanabilecek veriler aşağıda sıralanmıştır.

 

 • Kimlik Bilgileri Kategorisi: Ad Soyad – T.C Kimlik No
 • İletişim Kategorisi: Adres – E-Posta Adresi – İletişim Adresi – Telefon No – Cep Telefonu No
 • Müşteri İşlem Kategorisi: Fatura – Çağrı Merkezi Kayıt – Gişe Dekont Bilgisi – Sipariş Belgesi
 • İşlem Güvenliği: IP Adres Kaydı – Şifre Parola Bilgisi – İnternet Sitesi Giriş Çıkış Kayıtları – Log Kayıtları
 • Pazarlama: Alışveriş Geçmişi Bilgisi – Çerez Kayıtları – Anket – Kampanya ile Elde Edilmiş Bilgiler

 

Yukarıda sayılı genel nitelikli verileriniz yalnızca hizmet aldığınız İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi ve bu şirkete ait www.viscomarket.com uzantılı internet sitesinin yetkilendirdiği kişi/kişiler tarafından işlenecektir. Tarafımızca sunulan hizmetler kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz işlenmemekte ve saklanmamaktadır.

 

 1. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kurumlar ve Aktarım Amacı

 

www.viscomarket.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak, daha kolay ulaşmak, reklam, tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile www.viscomarket.com iş ortakları olan e-posta iletim firmaları; Sosyal medya şirketleri, (Örneğin, facebook.com, twitter.com, youtube.com, instagram.com ve benzerleri); İnternet arama motoru şirketleri (örneğin google.com, yandex.com ve benzerleri) SMS gönderim şirketleri ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), bilişim güvenliği gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle www.viscomarket.com adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalarla, denetim şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

 

Satın alma halinde, paketlerinizin size ulaştırılabilmesi ile ayrıca talebiniz halinde özel bir hizmet olarak tahsilatlı kargo hizmetinin sağlanması için aktardığınız bir kısım kişisel bilgileriniz, isim, telefon numarası ve adres bilgileri ulusal ve uluslararası Kargo firmaları ile paylaşılmaktadır.

 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.viscomarket.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri www.viscomarket.com ara yüzü üzerinden banka, bu bankalarla anlaşmalı aracı kurum ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu kurumlar tarafından, şirketimize iletilen kredi kartı numaralarınız maskelenmiş/anonimleştirilmiş haldedir. Kredi kartı bilgilerinize şirketimiz bünyesinde erişim imkânı bulunmamaktadır.

 

Mesafeli satış işlemlerinde ödemelerinizin gerçekleştirilebilmesi için ulusal ve uluslararası banka, finans ve ödeme kuruluşları ile kişisel bilgileriniz tamamen sizin tarafınızca paylaşılmakta olup, İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi ve bu şirkete ait www.viscomarket.com bu işlemlere müdahale imkânı bulunmamaktadır.

 

www.viscomarket.com tarafından toplanan kişisel verilerin yukarıda detayları verilen www.viscomarket.com ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, www.viscomarket.com ve İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin ve haklarının temin edilmesi, www.viscomarket.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili departmanlarımızca yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

www.viscomarket.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, yasal zorunluluklar ve yükümlülükler haricinde, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara sizin bilginiz haricinde açıklanabilecektir.

 

www.viscomarket.com, KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin korunması için olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almaktadır. www.viscomarket.com’de ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır.128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelenip, (Sayısal İmza, Anahtar Şifreleme) gönderilmektedir.

 

 1. Veri Günlüğü Hakkında Bilgilendirme

 

Üye olmaksızın www.viscomarket.com internet sayfasına giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız bir kısım teknik verileri internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına bir kısım bilgiler onayınız olmasa dahi kaydedilir; (Örneğin www.viscomarket.com internet sitesine, giriş tarihi, giriş zamanı, IP adresi, site içinde görüntülenen sayfaların adresleri vb.) Bu bilgiler tarafınızca www.viscomarket.com internet sayfasında bağlanıldığında, istenilen içeriğin doğru biçimde tarafınıza internet üzerinden teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz teknik bir yönüdür. www.viscomarket.com işbu verileri ek olarak, sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilmesi için kullanıcıların IP adresini ve veri günlüğü kayıtlarını tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, gerektiğinde kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacı ile kullanılabilinecektir.

 

www.viscomarket.com içeriğinde Google'ın Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Kullanıcılar, reklam ayarlarını kullanarak, Görüntülü Reklamcılık için Google'ın kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarını özelleştirilebilirsiniz. Google ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek amacıyla kullanılmaktadır.

 

 1. Çerezler Hakkında Bilgilendirme

 

Diğer birçok internet sitesi gibi www. www.viscomarket.com’de Çerezler ’den faydalanmaktadır. Çerez politikamıza ilişkin bilgilere www.viscomarket.com internet sitesinde yer alan çerez politikamız bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

 1. E-Posta Bültenleri Hakkında Bilgilendirme

 

Üyelik başvurusu sırasında veya üyeliğiniz süresince pazarlama faaliyetlerini kabul ve/veya redde dair tercihte bulunabilir, bu tercihinizi güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden çıkabilirsiniz veya bu bültenlerden çıkmak için Müşteri Hizmetlerimizi telefon ile arayabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin işleme Süresi ve İmha Şekli

 

Kişisel verileriniz, verilerinizi www.viscomarket.com ile paylaştığınız tarihten itibaren ilgili mevzuat uyarınca öngörülen saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır. 6698 sayılı Kanunun 7. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca; işbu metin kapsamındaki kişisel veriler, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu olan zamanaşımı süreleri dolduğunda ilgili mevzuat kapsamında silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 

 

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kanun kapsamındaki hakların kullanılması için Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şart ve yöntemlere göre yapılmalıdır. Yapılacak başvurunun www.viscomarket.com internet sitesinde Başvuru Formu sekmesinde yer alan form ile yapılması gerekmektedir. 

 

İnternet sitesinden temin etmiş olduğunuz başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte;

 

 • Saray Gümüşoluk Mah. Gümüşoluk Kümeevler No: 263 A-B 06145 Pursaklar ÇUBUK ANKARA” adresine imzalı olarak teslim edebilir.
 • Saray Gümüşoluk Mah. Gümüşoluk Kümeevler No: 263 A-B 06145 Pursaklar ÇUBUK ANKARA” adresine imzalı formu Noter Kanalıyla gönderim yapabilirsiniz.
 • isbirsünger@hs01.kep.tr” veya “online@isbiryatak.com” adreslerine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kişisel Verilerinizin yürürlükteki veri koruma kanunu ihlal edilerek işlendiğine inanıyorsanız, İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi tarafından başvurunuzun reddedilmesine müteakip veya yetersiz cevap alırsanız veya zamanında bir cevap almazsanız, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet sunma hakkına sahip olursunuz İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirket tarafından reddedilecektir.

 

 1. Kişisel verilerin Korunması Kanunu Açık Rıza Metni Onayı

 

www.viscomarket.com 'de hesap oluştururken, kayıt olurken veya hizmetlerimizden faydalanırken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan “Aydınlatma Metni" ni okuduğunuzu, anladığınızı ve  kişisel verilerinizin KVKK kapsamında İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi ve bu şirkete ait www.viscomarket.com tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yine yukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek /tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız. Açık rızanızı sair diğer yollarla da verebilirsiniz.